פותחים עסק חדש? חשוב לא רק לפתוח אלא גם לפתח!

לא מעט שכירים מגיעים לרגע שבו הם מקבלים החלטה משנת גורל – "אני הולך לשנות את העולם! אני מתפטר מהעבודה והולך לעשות לביתי". שינויים הם דבר נהדר – אבל אם גם אתם עומדים בפתחו של מהפך כזה, כדאי לעצור ולחשוב מה אתם הולכים
לעשות. מהם הכישורים שלכם? מה אתם מציעים לעולם, והאם העולם זקוק לכך? וגם אם התשובה חיובית, ואתם יודעים שתוכלו למכור כל דבר לכל אחד – איך מתחילים בעצם? התשובה היא שלפני שמתחילים לעבוד, עובדים בללמוד איך פותחים עסק. זה הזמן להתייעץ, לחקור, ולקרוא – ולא רק על קצה המזלג. ואחרי שהעמקתם וחקרתם, וגיבשתם רעיון לעסק שלכם – זה הזמן לגשת לרואה חשבון, שיסייע לכם בכל ההחלטות החשובות בחייכם החדשים. רואה החשבון, שמעניק שירות אישי, הוא בדיוק

לחץ לצפיה

תכנית עסקית: למה היא חשובה ואיך כותבים אותה?

תכנית עסקית הינה מסמך חיוני עבור כל עסק. היא מסייעת לבעלי העסק להתנהל בצורה מסודרת מבחינה פיננסית, ומתווה דרך ברורה להגשמת החזון העסקי. אך עסקים רבים כותבים תכנית עסקית מסיבה נוספת: מדובר בתנאי הכרחי לקבלת אשראי מהבנק או מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים.

לחץ לצפיה

הוראות ניהול ספרים לעורכי דין

בעקבות פניות חוזרות ונשנות ומקרים של ביקורות ניהול ספרים שמבוצעות על ידי מס הכנסה אצל עורכי דין מצאנו לנכון לחזור ולהסביר את הנהלים עליהם יש להקפיד תוך מתן דגשים ספציפיים עבור עורכי הדין:

לחץ לצפיה

בניית תוכנית עסקית

רוצים לגייס אשראי לעסק? השלב הראשון הינו הכנת תוכנית עסקית. משרד דמבין אופיר רואי חשבון מספק ללקוחותיו שירותי כתיבת תכניות עסקיות, המבוססים על דיוק, ירידה לפרטים והיכרות עם הדרישות השונות של הקרנות וגופי האשראי.

לחץ לצפיה

בסיס הדיווח על פעולות עסקיות

קיימות שתי שיטות לדיווח על פעולות עסק:

א. דיווח לפי בסיס מצטבר.

ב. דיווח לפי בסיס מזומן.

לעניין ההבחנה בין שיטות הדיווח לפי בסיס מזומן או לפי בסיס מצטבר לבין שיטות הרישום ה"חד-צידי" או ה"דו-צידי", קבע בית המשפט העליון בעניין "קבוצת השומרים" (ע"א 494/87) כי אין קשר בין שיטות הרישום לצורת הדיווח ואין להתייחס לגודל העסק.

לחץ לצפיה

הכרה בחובות אבודים

רצוי להקדים ולסכם טיפול בחובות בעייתיים, דהיינו: לקבוע את סכום ההפחתה כפי שמוסכם עם החייב ולזקוף אותו בחשבונות או להביא לסיום הליכי גבייה או פשרה. דבר זה יקל את תביעת ההוצאה לצורכי מס. יש לשים לב כי חובות אבודים מוכרים כהוצאה רק אם מוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי נעשו כל המאמצים לגבותם. לפיכך, רצוי להיערך לביצוע פעולות לגביית החובות, כגון פנייה חוזרת לחייבים, פנייה לעורכי דין, הגשת תביעות משפטיות וכו.'

לחץ לצפיה

תשלומי המס

שומת המס של כל אדם (אדם המחויב בהגשת דו״ח) הינה פועל יוצא של דו״ח המס שמגיש כל נישום לאחר תום שנת המס (החל מחודש אפריל של השנה העוקבת שלאחר השנה שנסתיימה). ואולם בשל מגבלות תקציב לא ניתן לחכות עם גבית המיסים עד שכל הנישומים יגישו את דוחות המס שלהם ועל כן נקבע כי ישולמו תשלומים (מקדמות) על חשבון המס השנתי הסופי שיחושב לאחר הגשת דו״ח המס של השנה הרלוונטית.

לחץ לצפיה

חישוב מס נפרד על הכנסות בני זוג

החל משנת 2014 תוקנה פקודת מס הכנסה כך שהחל משנת 2014 בני זוג זכאים לחישוב מס הכנסה על הכנסתם אם התקיימו כל אלה:

1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;

2. אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;

3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;

לחץ לצפיה

מקדמות ותשלומי מס

תשלומי המס

שומת המס של כל אדם (אדם המחויב בהגשת דו״ח) הינה פועל יוצא של דו״ח המס שמגיש כל נישום לאחר תום שנת המס (החל מחודש אפריל של השנה העוקבת שלאחר השנה שנסתיימה). ואולם בשל מגבלות תקציב לא ניתן לחכות עם גבית המיסים עד שכל הנישומים יגישו את דוחות המס שלהם ועל כן נקבע כי ישולמו תשלומים (מקדמות) על חשבון המס השנתי הסופי שיחושב לאחר הגשת דו״ח המס של השנה הרלוונטית.

לחץ לצפיה

קיזוז הפסדים לצרכי מס

הפסד = הינו ההפרש השלילי הנובע מהפחתה של הוצאות מהכנסות.

הפסדים עסקיים

  1. סעיף 28 א לפקודת מס הכנסה קובע כי הפסד שוטף של אדם מעסק או ממשלח יד, שאילו היה רווח היה נישום לפי הפקודה, ניתן לקזזו כנגד הכנסה חייבת של אותו אדם. הקיזוז מבוצע בשנה שבה נוצר ההפסד ושבה נוצר הרווח.
  2. היה ומבוצע חישוב נפרד לבני זוג, ניתן להעביר הפסד בין בני הזוג. החישוב בעצם יהפוך למאוחד, כך שלא יותר להעביר הפסד של אחד מבני הזוג לבן הזוג השני, אם לבן הזוג שלו יש הפסד קיימת גם הכנסה שממנה ניתן לקזז את ההפסד, לאור פסק הדין בן אליהו (עמ״ה 9025/06).
  3. במקרה שאי אפשר לקזז את ההפסד בשנה שבה נוצר, יועבר ההפסד לשנים הבאות. הפסד המועבר מעסק או ממשלח יד ״נחות״ מהפסד שוטף, כלומר - אי אפשר לקזז הפסד מועבר מכל מקור הכנסה אחר. בהתאם להוראת סעיף 28 (ב) לפקודת מס הכנסה הפסד מועבר מעסק אפשר לקזזו מול הכנסה חייבת מעסק או ממשלח יד,

לחץ לצפיה

תכנון מס - עסקה מלאכותית ותכנון מס החייב בדיווח

תכנון מס או הימנעות ממס פירושה הוא שימוש בכלים שנותן החוק, בלקונות משפטיות ובתעלולים פרשניים על-מנת להפחית את חבות המס של יחיד או חברה. בהינתן אפשרויות שונות לביצוע פעולה מסוימת, מתכנן המס משווה בין תוצאות המס של דרכי הפעולה במטרה לבחור את דרך הפעולה שתניב את תוצאות המס הטובות ביותר עבורו.

לחץ לצפיה

זיכוי ממס בגין תרומה

ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ובהתאם לתיקון מספר 124 לפקודה, אדם שתרם בשנת המס 2000 ואילך זכאי לקבל זיכוי בגין תרומתו לקרן לאומית או למוסד ציבורי.

שיעור הזיכוי עומד על 35% מסכום התרומה, התנאי לכך הוא שסכום התרומה בשנת המס עולה על 340 ₪ ולא יותר מ 2 מ'₪ ובשום מקרה לא יותר מ 30% מהכנסה החייבת, הנמוך מבניהם.

לחץ לצפיה

השאירו פרטיכם כעת ונשוב אליכם עם מידע נוסף!
שם(*)
אנא מלא את שמך
מייל(*)
אנא הזן כתובת מייל
טלפון(*)
אנא הזן מספר טלפון
הודעה (לא חובה)
אנא הזן תוכן הודעה
Invalid Input

מחפשים רואה חשבון בכפר סבא? התקשרו עכשיו !  09-7672139