מקדמות ותשלומי מס

תשלומי המס

שומת המס של כל אדם (אדם המחויב בהגשת דו״ח) הינה פועל יוצא של דו״ח המס שמגיש כל נישום לאחר תום שנת המס (החל מחודש אפריל של השנה העוקבת שלאחר השנה שנסתיימה). ואולם בשל מגבלות תקציב לא ניתן לחכות עם גבית המיסים עד שכל הנישומים יגישו את דוחות המס שלהם ועל כן נקבע כי ישולמו תשלומים (מקדמות) על חשבון המס השנתי הסופי שיחושב לאחר הגשת דו״ח המס של השנה הרלוונטית.

מקדמות המס

המקדמות לרשות המסים נקבעות על פי שיטת האחוזים או על פי שיטת הסכום הקבוע. אפשר להקטין את המקדמות, אולם מי שמקטין אותן שלא בדין, צפוי לשלם ריבית בשיעור מסוים ובהפרשי הצמדה, לפי סעיף 190(א)(2) לפקודה.

לכן, כדאי לבדוק את שיעור המקדמות במהלך השנה, ולוודא שאין הפרשים ניכרים בין המקדמות המוקטנות לבין המס לפי הרווח המשוער. אם יימצאו הפרשים יהיה אפשר להגדיל את המקדמות בהתאם לזאת.

נישום שביקש להקטין מקדמה, ולאחר מכן השתנה מצבו לטובה, מוטב שישלם את ההפרש; שכן, מרוץ הריבית והפרשי ההצמדה באשר לסכום הנוסף יופסק למי שישלם סכומים נוספים על חשבון המקדמות, והם יחושבו רק בעבור התקופה שתחל מיום 1 ביולי ועד לתאריך התשלום בפועל, במקום עד יום 31 בדצמבר.

כדי להפחית ריבית והפרשי הצמדה אפשר גם להקדים הוצאה חריגה. אם אפשר, רצוי להגדיל את הניכויים במקור מתקבולים מלקוחות באמצעות אי השימוש באישור להקטנת ניכוי המס במקור. חברה יכולה לחסוך ריבית והפרשי הצמדה אם תחלק את מלוא הרווח במשכורת לבעלי המניות, אך לא לפני שתבדוק את חישוב הכדאיות של חלוקת הרווח במשכורת לעומת השארתו בחברה.

תשלום מקדמה על חשבון רווח הון

קיימת חובת דיווח בעסקה הונית בתוך 30 יום, אף אם הסתיימה בהפסד או ללא חבות במס. 

תשלום יתרת המס לשנת המס השוטפת

נישום חייב לשלם ריבית בשיעור /4 והפרשי הצמדה על סכום חובו לרשות המסים - מתום שנת המס ועד למועד התשלום בפועל.

תשלומים ע״ח מס באמצעות ניכוי במקור

  • אם נוכה מס במקור מהתקבולים שקיבלתם מלקוחותיכם, מרבית ומדיבידנד עליכם לקבל מהמנכה אשור שנתי ( טופס מקובל הקרוי גם טופס 856 ) על הסכום שנוכה.
  • יש לדרוש מהבנק אישור שנתי על ניכוי במקור (טופס 867) הכולל ריכוז הכנסות מריבית ודיבידנדים ופעולות הקשורות לקניות ומכירות של ניירות ערך נסחרים בבורסה והמס שנוכה במקור במהלך שנת המס.
  • אישורים על ניכוי מס במקור יש לבקש במהלך החודשים מרץ - אפריל של השנה העוקבת.

השאירו פרטיכם כעת למטה ונשוב אליכם לקבלת מידע נוסף על מקדמות ותשלומי מס !

השאירו פרטיכם כעת ונשוב אליכם עם מידע נוסף!
שם(*)
אנא מלא את שמך
מייל(*)
אנא הזן כתובת מייל
טלפון(*)
אנא הזן מספר טלפון
הודעה (לא חובה)
אנא הזן תוכן הודעה
Invalid Input

מחפשים רואה חשבון בכפר סבא? התקשרו עכשיו !  09-7672139