מידעון מענק עצמאים – פעימה שניה

החל מה- 6/5/2020 ניתן להגיש בקשות לקבלת מענק שני בגין נגיף הקורונה. באמצעות מידעון זה ננסה להבהיר את התנאים לזכאות למענק ואת אופן חישובו.

מידעון זה אינו מתייחס לבעלי שליטה בחברות אשר לגביהם ישלח מידעון שרלוונטי לגביהם.

בהזמנות זאת אנו חוזרים ומדגישם כי המענקים המשולמים חייבים בתשלום מס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי, ככל הכנסה חייבת אחרת. וכפי שבגין כל הכנסה או תקבול המתקבל על ידיכם אתם חייבים להוציא קבלה מייד עם קבלת התקבול הרי שגם בגין המענקים השונים קיימת חובה להוציא קבלה (רשמו עליה מענק קורונה).

 

תנאי סף לזכאות בהתייחס לפעימה השניה:

 1. העוסק מאוגד כעוסק פטור או מורשה בלבד (חברות ובעלי שליטה אינם זכאים בשלב זה).
 2. גיל העוסק 20 שנים לפחות.
 3. העוסק נכנס לאזור האישי באתר מס הכנסה והצהיר על שני הדברים הבאים:
   • שהעסק היה פעיל ביום 29/02/2020.
   • שהוא מעריך/ה, שבחודשים מרץ ועד יוני 2020 , תהיה לו/ה ירידה במחזור העסקאות ב 25% לפחות לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד - מרץ ויוני 2019 .
 4. סך הכנסתו החייבת והפטורה של העוסק (לרבות שכ"ד למגורים פטור, קצבאות פטורות וכיוצ"ב (ולמעט שבח מקרקעין ורווח הון) להלן: "סך הכנסתו") בשנת 2018 או 2019 לא עלה על 1,000,000 ₪ ברוטו לשנה לאחר הוצאות ולפני קיזוז הפסדים. הכנסות משותפות של בני הזוג יחולקו באופן שווה ביניהם.
 5. הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני שנת המס 2018 בתנאי שהוגש דוח לשנה זאת. אבל אם העסק נפתח בין 1/1/2019 ל-1/10/2019 או שנפתח בשנת 2018 והיה הפסד בשנת 2018 אזי זכאותו לפיצוי תבחן לפי דוח 2019 אותו יש להגיש עד ליום 12/7/2020.
 6. הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק בשנת 2018 (או בשנת 2019 לפי האמור בסעיף 5) לא פחתה מ-714 ₪ בחודש.
 7. מי שהתחיל את עיסוקו לאחר 1/3/2019 יחושב המחזור שלו לעניין השוואת המחזורים בחודשים 3-6/2020 כממוצע המחזור בתקופה מיום תחילת עיסוקו ועד ליום 29/2/2020, מוכפל ב-4. מי שהתחיל את עיסוקו לאחר 1/10/2019 אינו זכאי למענק.
 8. לא יקבל מענק עוסק שהיה חייב בניהול ספרים ולא ניהל או שנפסלו ספריו.
 9. העוסק ידווח למע"מ את הדיווחים לתקופה 3-6/2020.
 10. עוסקים פטורים בדיווח למע"מ יידרשו לדווח על המחזורים לתקופה מרץ עד יוני 2020 בנוסף לדיווח על המחזור השנתי.
 11. המענק לא ניתן לשעבוד ו/או עיקול אלא לשם תשלום מזונות.
 12. תינתן אפשרות השגה וערעור.

 

הבהרה: לצערנו אין ביכולתנו להיכנס לאזור האישי באתר רשות המיסים במקומכם – להלן לינק לאזור הרישום באזור האישי באתר מס הכנסה (כן רצ"ב לנוחיותכם מדריך מצולם המפרט את הליך הרישום צעד אחר צעד).

שימו לב: עקב עומסים באתר רשות המסים, במידה ואחד הקישורים אינו עולה, אנא נסו שוב במועד מאוחר יותר.

ככל שיתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור ,יידרש העוסק להחזיר את המענק.

 

גובה המענק מביטוח לאומי לעצמאים בפעימה השניה:

עוסק, שסך הכנסתו (ראו הגדרת הכנסות בסעיף 4) בשנת 2018 או בשנת 2019 (כאמור בסעיף 5 לעיל), לא עלתה על 1,000,000  והכנסתו החודשית הממוצעת מעסק לא פחתה מ-714 לחודש זכאי למענק בסך של 70% מהכנסתו מעסק ומשלח יד או 10,500 ₪ כנמוך!

דוגמא:

עוסק, שעמד בכל הקריטריונים ושהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו הייתה 16,000 ₪ בחודש, יקבל את הפיצוי המקסימלי של המענק בסך של 10,500 ,₪ ואילו מי שהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו הייתה 7,000 ₪ בלבד, יהיה זכאי למענק בסך של 4,900 ₪ בלבד.

בני זוג עצמאיים זכאים לקבל פיצוי, כל אחד בהתאם לתקרת סך ההכנסות האישיות שלו.

מועד העברת הפיצוי: תחילת חודש מאי.

 

קישורים חשובים:

 

בשל היקף המידע והשאלות המתעוררות, ריכזנו עבורכם מידע חיוני לעסקים בתקופת הקורונה באתר  ובדף הפייסבוק שלנו - כדאי לכם להוסיף עוקב לדף כדי לקבל עדכונים שוטפים.

 

מחפשים רואה חשבון בעל נסיון? הגעת למקום הנכון. פנו אלינו לקבלת מידע בנושא

 
השאירו פרטיכם כעת ונשוב אליכם עם מידע נוסף!
שם(*)
אנא מלא את שמך
מייל(*)
אנא הזן כתובת מייל
טלפון(*)
אנא הזן מספר טלפון
הודעה (לא חובה)
אנא הזן תוכן הודעה
Invalid Input

מחפשים רואה חשבון בכפר סבא? התקשרו עכשיו !  09-7672139