מידעון מענק לבעלי שליטה

במידעון זאת ננסה להבהיר את תנאי הזכאות למענק גם לבעלי שליטה לגביהם צפוי שניתן יהיה להגיש בקשות למענק החל מיום 18/5/2020.

בהזמנות זאת אנו חוזרים ומדגישם כי המענקים המשולמים חייבים בתשלום מס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי, ככל הכנסה חייבת אחרת. וכפי שבגין כל הכנסה או תקבול המתקבל על ידיכם אתם חייבים להוציא קבלה מייד עם קבלת התקבול הרי שגם בגין המענקים השונים קיימת חובה להוציא קבלה (רשמו עליה מענק קורונה).מידעון זה אינו מתייחס לבעלי שליטה בחברות אשר לגביהם ישלח מידעון שרלוונטי לגביהם.

בהזמנות זאת אנו חוזרים ומדגישם כי המענקים המשולמים חייבים בתשלום מס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי, ככל הכנסה חייבת אחרת. וכפי שבגין כל הכנסה או תקבול המתקבל על ידיכם אתם חייבים להוציא קבלה מייד עם קבלת התקבול הרי שגם בגין המענקים השונים קיימת חובה להוציא קבלה (רשמו עליה מענק קורונה).

 

תנאי סף לזכאות בהתייחס למענק לבעלי שליטה:

 1. בעל השליטה הוגדר לעניין תשלומי ביטוח לאומי כשכיר ולכן נמנעה ממנו הזכות לקבלת דמי אבטלה. בעלי השליטה הזכאיים ייבחנו בהתאם לקובץ בעלי שליטה שיתקבל מהביטוח לאומי.
 2. גיל בעל השליטה – מלאו לו 20 שנה בשנת 2019.
 3. מחזיק במניות, במישרין או בעקיפין, בחברה שבשליטת 5 אנשים לכל היותר.
 4. קיבל שכר בחברה בה הוא בעל שליטה בששת החודשים שקדמו למרץ 2020.
 5. סך הכנסתה החייבת של החברה כשהיא מוכפלת בשיעור האחזקה בתוספת כלל הכנסותיו של בעל השליטה ( לרבות שכר עבודה, הכנסות פטורות, שכר דירה וכו') אינו עולה על 1,000,000 ₪ בשנת 2018. הייתה לבעל השליטה ובן זוגו הכנסות משותפות שאינן מיגיעה אישית יחולקו באופן שווה ביניהם. ככל שהינו בעל מניות ביותר מחברה אחת יסוכמו הכנסותיו מכל החברות.
 6. הכנסת העבודה הממוצעת החודשית של בעל השליטה בשנת 2018 לא פחתה מ-714 ₪ בחודש (ואם החברה החלה את פעילותה בשנת 2018 או בשנת 2019 לפי התנאים בסעיף 7), אז ההכנסה כשהיא מחולקת במספר החודשים שבהם הייתה החברה פעילה.
 7. הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני שנת המס 2018 בתנאי שהוגש דוח לשנה זאת. אבל אם העסק נפתח בין 1/1/2019 ל-1/10/2019 או שנפתח בשנת 2018 והיה הפסד בשנת 2018 אזי זכאותו לפיצוי תבחן לפי דוח 2019 אותו יש להגיש עד ליום 12/7/2020.
 8. מחזור ירד בשיעור של 25% לפחות בחודשים 3-6/2020 לעומת התקופה הזהה בשנת 2019. ולגבי חברה שהחלה את פעילותה לאחר 1/3/2010 יחושב המחזור שלה לעניין השוואת המחזורים בחודשים 3-6/2020 כממוצע המחזור בתקופה מיום תחילת עיסוקה ועד ליום 29/2/2020, מוכפל ב-4. חברה שהחלה בעיסוקה לאחר 1/10/2019 בעל השליטה בה לא זכאי למענק.
 9. לא יקבל מענק עוסק או בעל שליטה בחברה שהייתה חייבת בניהול ספרים בשנת 2018 ולא ניהלה ו/או נפסלו ספריו.
 10. החברה או העוסק ידווחו למע"מ את הדיווחים לתקופה 3-6/2020.
 11. המענק לא ניתן לשעבוד ו/או עיקול אלא לשם תשלום מזונות.
 12. תינתן אפשרות השגה וערעור.

 

גובה המענק לבעל שליטה:

70% מהכנסתו הממוצעת ממשכורת של בעל השליטה ב- 2018 או 2019 (על פי האמור בסעיף 7 ) או , 10,500 ₪ כנמוך.

 

הפחתת הפיצוי – לבעל שליטה שסך הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה בשנת 2018 או בשנת 2019 (כאמור בסעיף 7) הייתה מעל 40,000 ₪ ועד 83,000 ₪ יופחת המענק כך שבגין כל שקל מעל 40,000 ₪ יופחתו 17.3 אגורות. מעבר ל-1 מיליון שקלים בעל שהליטה יאבד את זכאותו למענק.

הפיצוי מוגבל לסך של 10,500 ₪ בגין כל החברות בהן מקבל בעל שהשליטה שכר.

 

בשל היקף המידע והשאלות המתעוררות, ריכזנו עבורכם מידע חיוני לעסקים בתקופת הקורונה באתר  ובדף הפייסבוק שלנו - כדאי לכם להוסיף עוקב לדף כדי לקבל עדכונים שוטפים.

 

מחפשים רואה חשבון בעל נסיון? הגעת למקום הנכון. פנו אלינו לקבלת מידע בנושא

 
השאירו פרטיכם כעת ונשוב אליכם עם מידע נוסף!
שם(*)
אנא מלא את שמך
מייל(*)
אנא הזן כתובת מייל
טלפון(*)
אנא הזן מספר טלפון
הודעה (לא חובה)
אנא הזן תוכן הודעה
Invalid Input

מחפשים רואה חשבון בכפר סבא? התקשרו עכשיו !  09-7672139